A Semmelweisről a Műegyetemre

„Amikor 2012 decemberében megszereztem a Semmelweis Egyetemen a diplomámat, nem sokat gondolkoztam a továbblépés irányán. Mindig is érdekelt a matematika, közgazdasági középiskolába jártam, így egyáltalán nem volt riasztó számomra a Műegyetem.”

Ludányi ZsófiaKerülő úton is el lehet jutni a BME VIK-re. Ludányi Zsófia például a Semmelweis Egyetem (SE) Egészségügyi Közszolgálati Karán egészségügyi szervező alapszakra járt, ahol az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányt választotta. Olyan szakembereket képeznek itt, akik egyfajta hidat képeznek az orvosok és a mérnökök között. Az orvosoknak megpróbálják érthetővé tenni a műszaki kérdéseket, és fordítva, a mérnököknek lefordítják az orvosi szakzsargont. Az egészségügyi ügyvitelszervező BSc diploma után sokféle lehetőség áll a végzettek előtt, így például a BME VIK egészségügyi mérnök mesterszaka.

„Amikor 2012 decemberében megszereztem a Semmelweis Egyetemen a diplomámat, nem sokat gondolkoztam a továbblépés irányán. Mindig is érdekelt a matematika, közgazdasági középiskolába jártam, így egyáltalán nem volt riasztó számomra a Műegyetem. Tudom, hogy a lányok, különösen a Semmelweis Egyetemen tanulók általában nagyon félnek a matektól és a programozástól, de szerintem ez nem indokolt. Ha valakinek van egy kis affinitása, némi tanulással probléma nélkül teljesítheti a követelményeket. Terveim között egyébként közgazdasági tanulmányok is szerepelnek. Így végül összejön majd az egészségügyi-műszaki-közgazdasági hármas” – fogalmaz Zsófi.

Az egészségügyi mérnök mesterképzésen, Zsófi évfolyamán jelenleg mintegy 50-50 százalék a lányok és a fiúk aránya. A lányok zöme egészségügyi előképzettséggel rendelkezik (de nem orvosi diplomával), többségük az ország különböző egyetemeinek egészségtudományi karain szerezte Bsc diplomáját. A fiúk a Műegyetem különféle karairól és szakirányairól érkeztek. A hallgatók alapképzettségétől függően tanulják az alapozótárgyakat. Az SE-ről érkezők – többek között – matekot, fizikát, informatikát, folyamatszabályozást, a műegyetemisták anatómiát, biokémiát stb.

„Arra senki se számíton, hogy kirázza a kisujjából az MSc diplomát. Kétségtelenül sok energiát igényel a műszakis tárgyak elsajátítása. De tapasztalatból tudom, hogy megoldható, még munka mellett is. A tanulás mellett ugyanis dolgozom, akárcsak az évfolyamtársaim 90 százaléka.”

Zsófi most a harmadik félévnél tart. Minden jel arra mutat, hogy a negyedik szemeszter befejezése, valamint a diploma megszerzése után rengeteg további álláslehetőség közül választhat.