Kedves Lányok! Kedves Leendő Hallgatóink!

Kedves Lányok! Kedves Leendő Hallgatóink!

Globális jelenség, hogy viszonylag kevés nő választja a villamosmérnöki és az informatikus tanulmányokat, noha bizonyítottan semmi sem indokolja a lányok távolmaradását ezektől a szép szakmáktól. A problémára világszerte keresik a megoldást. Mi is hívjuk a lányokat, szeretnénk, ha a Lányok Napján is sokaknak kedvet tudnánk csinálni ezen életpályákhoz. Bár az elmúlt években javult a lány-fiú arány a karunkon, örülnénk, ha még több hölgy választaná a mérnökinformatikus és villamosmérnök szakot, illetve a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kart.

Szeretnénk a karról az alaptalan félelmeket eloszlatni és megnyugtató válaszokat adni a felmerülő kérdésekre.

 

Nem túl nehéz nekem a BME VIK?

A Műegyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar a szakma legrangosabb képzőhelye, ennek megfelelően a követelmények magasak, de évente 600-700 hallgatónk bizonyítja diplomájával, hogy aki becsülettel tanul, annak mind a BSc, mind az MSc szint teljesíthető. Természetesen mi is megtesszük a magunkét: folyamatosan dolgozunk a tantárgyprogramok korszerűsítésén, a követelmények ésszerűsítésén. A BSc-képzésben 2017 szeptemberétől az órarendileg kötelező heti óraszámot 30-ról 26-ra csökkentjük. Ez értelemszerűen tananyagcsökkentést is von maga után. Fokozottan odafigyelünk az első néhány félév tantárgyaira, azok követelményeit felülvizsgáljuk. Segíteni szeretnénk az MSc-képzés alatt már főállású munkahellyel rendelkezőknek (sokan vannak ilyenek), ezért tömbösített órarend bevezetését tervezzük

Hosszú távon a BME VIK az MSc- és PhD-képzésben érdekelt, elsősorban azokat várjuk tehát a karunkra, akik hasonlóképpen gondolkoznak. A különböző fokozatú diplomák piaci értéke eltérő, az MSc-diploma nagyobb előmenetelt jelenthet, szélesebb életpályaívet adhat, mint a BSc. Összességében a BME VIK-en megszerzett tudás – akár alapszintű, akár mesterszintű diplomával – a legrangosabb ajánlólevél a vállalatoknál. Korlátlan elhelyezkedési lehetőségeket, valamint messze átlagon felüli fizetéseket kínál mind a mérnökinformatikusok, mind a villamosmérnökök, mind a gazdaságinformatikusok, mind az egészségügyi mérnökök számára.

 

Hogy érzem majd magam egy fiúcsapatban?

A tapasztalat azt mutatja, hogy jobban teljesítenek a vegyes csapatok, mint a csak férfiakból állók. Erre már a férfiak is rájöttek. A hölgyek jellemzően szívesen töltik be a kiegyensúlyozó, koordinátor szerepet, és ez a legtöbb lánynak kiválóan megy. Mind az egyetemen, mind később a munkahelyen.

 

Az informatika esetleg szóba jöhet. Na de hogy mérnökinformatikus legyek?! Mi az egyáltalán?

Tény, hogy a BME mérnökinformatikus szakát kevesebb lány választja, mint más egyetemek programtervező informatikus szakát. Talán csak nem a mérnök szó riasztja el a hölgyeket? Kedves Lányok! Ha ez a helyzet, hadd oszlassam el a félelmeiket, hadd világítsak rá a kétfajta képzés közti alapvető különbségre. Míg a programtervező informatikus szakma a matematikából, addig a mérnökinformatikus szakma a villamosmérnöki alapokból nőtt ki. Ennek megfelelően nálunk az elvont, elméleti ismeretek kevésbé dominálnak, sokkal inkább a gyakorlati megközelítés a mérvadó. Az elhelyezkedés, a majdani munka szempontjából pedig nincs lényeges különbség a kétféle informatikus között.

 

Oda kell állnom nagy villamos gépek mellé? Forrasztanom, barkácsolnom kell?

A BME VIK-en nem technikusokat képzünk, hanem mérnököket, informatikusokat. A mérnök a vízió, az elképzelés megalkotója, majd miután kifejlesztett valami újat, szakemberek sora valósítja meg azt a termelésben. Ahhoz persze, hogy valóban kivitelezhető legyen az elképzelés, a mérnöknek is tisztában kell lennie a gyártási lehetőségekkel, az előállítás fő lépéseivel. Mindezek alapján határozottan mondhatom: a forrasztás, a barkácsolás alapvetően nem a mérnök feladata. A mérnökinformatikusoknak például nem is kell forrasztaniuk, jóllehet a villamosmérnököknek  vannak laborgyakorlataik, ahol kézbe kerül a forrasztópáka. Az ilyen irányú gyakorlati ismereteket annyira kell csak elsajátítani, hogy a forrasztást és egyéb szerelést végző szakemberekkel megfelelő szintű szakmai kapcsolatot tudjon a mérnök tartani. Napjainkban egyébként még a villamos energetikával foglalkozó szakemberek is munkájuk oroszlánrészét számítógépek előtt végzik.

 

Egész életemben egyedül ülök majd egy számítógép előtt?

Sztereotípia, hogy az informatikusok kockafejűek, és életüket egyedül, a négy fal közöttélik, kódolnak éjjel-nappal.. Ehelyett a valóságban munkájuk nagy részét az ötletelés, a tervezés és a munkatársakkal való egyeztetés tölti ki. A leghatározottabban állíthatom, hogy az informatikus szakma rendkívül szerteágazó, sokféle és sokszínű, számtalan informatikai munkakör létezik. Egész más feladat egy nagy vállalat programfejlesztő csapatában dolgozni, mint például egy faipari vagy élemiszeripari cég, egy bank vagy államigazgatási intézmény működéséhez szükséges informatikai hátteret biztosítani. De lehet vállalkozni, projekteket menedzselni, konzulensi munkát végezni – hogy csak néhányat említsek az ezerféle lehetőség közül. Attól pedig a legkevésbé sem kell félni, hogy egy informatikusnak egyedül kell dolgoznia, ugyanis minden területen egyre nagyobb szerephez jut a csapatmunka. Erre már az egyetemen felkészítjük hallgatóinkat.

 

Hogyan egyeztetem majd össze a munkát a magánélettel?

Az informatikus szakmában a távmunka, a rugalmas munkaidő, a részmunka napi gyakorlat. Sok tevékenység kiválóan végezhető online, és ha valakinek úgy kényelmesebb, programozhat hajnalban, este vagy éjjel. Egyre több az olyan munkahely, ahol nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy a családosak, a kis gyereket nevelők a lehető legjobban illeszthessék össze munkájukat és egyéb elfoglaltságaikat. Ez a pozitív tendencia egyébként egyaránt érinti a férfiakat és a nőket.

 

Hova is kerülök, ha a VIK-re megyek? Jó lesz a hallgatói közösség, az oktatói gárda?

A hallgatói minőségről támpontot ad a ponthatár és az  átlagpontszám – országosan a legmagasabb a szakterületen - , ami a VIK-en 370, illetve 425 pont. Sikereink egyik titka ez a kiváló felkészültségű belépő csapat. Oktatói gárdánk hasonlóan kiváló: 150 fölött van a PhD-fokozattal rendelkezők száma, 28 munkatársunk az MTA doktora, egyetemi tanár. A műszaki felsőoktatásban kiemelkedőek a nemzetközi kapcsolataink, ipari kapcsolataink a legjobbak Magyarországon. Előadótermeink korszerűek, laboratóriumaink jól felszereltek.

A tehetséggondozásban jelentős előrelépés az integrált BSc-MSc képzés, az úgynevezett IMSc. A legtehetségesebbeket várjuk ide, akik kis csoportokban, tankörvezetők és mentorok közreműködésével, az átlagnál jobban elmélyülve a szakmai ismeretekben haladnak előre tanulmányaikkal. Eddigi tapasztalataink egyértelműen pozitívak, a jövőben több IMSc-tankört szeretnénk indítani.

A kari hangulat barátságos, befogadó és multikultúrális, a magyar hallgatók mellett sok külföldi hallgató vesz részt a kar angol nyelvű képzésein.

Meggyőződésünk, hogy az elkövetkező években minden szakon, minden képzésünkben jelentősen előre tudunk lépni. Célunk, hogy a mostaninál is jobban érezzék magukat hallgatóink a karon.

 

Dr. Charaf Hassan

dékán

BME VIK